074772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
87
242
74006
1804
2807
74772

Your IP: 192.168.2.69
2020-10-20 05:00

โครงสร้างองค์กร

 

     
 

 

 

                     

 

      สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์

  

 

นางรังสินี  บุญทน
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ 

 

     

        นางมันทนา  เจริญรัตน์

    นักวิชาการเเรงงานชำนาญการ

 

นางสาววิชญา สวัสดิ์
นิติกรชำนาญการ

นางวชิราพรรณ  จันทร์เขต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาวพรรณทิพพา  พวงเพชร 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวจิณห์นิภา  ชังโห้ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

นางสาวศิวพร  ดีนันท์ 
นักวิชาการแรงงาน

 

นางอารีรัตน์  ผาสุข 
นักวิชาการแรงงาน

นางสาวศิวพร สุระถาวร 
นักวิชาการเเรงงาน

แก่น

 นางพนาวรรณ  บำเพ็ญเพียร 
พนักงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป

นายเลอพงค์  มิฆเนตร 
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายธวัธชัย เเตงทอง
พนักงานขับรถยนต์

 

 

นายญ-ชลี  ทวันเวช 
เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา (ล่าม)