099093
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
118
258
98042
1617
4151
99093

Your IP: 192.168.2.69
2021-06-15 06:31

โครงสร้างองค์กร

 

     
 

 

 

                              

                          นายสุกิจ ครุฑคง

        สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์

  

 

นางอัญชา  ชูเกตุ
    นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาการในตำเเหน่ง    นักวิชาการเเรงงานชำนาญการพิเศษ 

 

 

     

        นางมันทนา  เจริญรัตน์

    นักวิชาการเเรงงานชำนาญการ

  

 

 

 

นางสาววิชญา สวัสดิ์
นิติกรชำนาญการ

 

 

นางวชิราพรรณ  จันทร์เขต
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 

นางสาวพรรณทิพพา  พวงเพชร 
นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

นางสาวศิวพร  ดีนันท์ 
นักวิชาการแรงงาน

 

นางอารีรัตน์  ผาสุข 
นักวิชาการแรงงาน

 

นางสาวศิวพร สุระถาวร 
นักวิชาการเเรงงาน

 

แก่น

 นางพนาวรรณ  บำเพ็ญเพียร 
พนักงานทำความสะอาดและบริการทั่วไป

นายเลอพงค์  มิฆเนตร 
พนักงานขับรถยนต์

 

นายธวัธชัย เเตงทอง
พนักงานขับรถยนต์

 

         

           นางสาวพิชญาณัฏฐ์ สุขแซก
         เจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษา (ล่าม)