172153
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
191
179
370
169923
3115
5574
172153

Your IP: 192.168.2.69
2022-08-15 16:01

โครงสร้างองค์กร

 

     
 

 

 

                 

 นายไชยยศ สว่างจันทร์

 สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 นางสาววิมลมาศ ไร่ไสว

   นักวิชาการเเรงงานชำนาญการพิเศษ   

 นางมันทนา  เจริญรัตน์

     นักวิชาการเเรงงานชำนาญการ   

นางวชิราพรรณ จันทร์เขต

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

นางสาวพรรณทิพพา พวงเพชร
นักวิชาการเเรงงานชำนาญการ

 

นางสาวธัญญาภรณ์ ลาจันทะ 
นิติกรปฏิบัติการ

 

 นางสาวจินตนา ปิ่นรัตน์

เจ้าพนักงานการเงินเเละบัญชีปฏิบัติงาน 

 

นางสาวศิวพร  ดีนันท์ 
นักวิชาการแรงงาน

 

นางอารีรัตน์  ผาสุข 
นักวิชาการแรงงาน

 

นางสาวศิวพร สุระถาวร 
นักวิชาการเเรงงาน

 

นายจีรศักดิ์ ชัยประโคน 
นักวิชาการเเรงงาน

นางสาวปิยรัตน์ เหลวกูล
นักวิชาการเเรงงาน

 นายวิชิต อยู่ชู

นักวิชาการเเรงงาน

  

 

 

 

 

 

 

นายเลอพงค์  มิฆเนตร 
พนักงานขับรถยนต์

 

นายธวัธชัย เเตงทอง
พนักงานขับรถยนต์